Suuntaporaus

Suuntaporaus on maan alla ohjattavissa oleva porausmenetelmä, joka on ympäristöystävällinen ja aiheuttaa vain vähäistä häiriötä liikenteelle sekä ympäristölle. Suuntaporausta käytetään kohteissa, joissa kaivaminen on hankalaa ja työlästä tai jopa mahdotonta. Suuntaporaus on erinomainen vaihtoehto kun liikennejärjestelyt, vaadittavat kaivutuennat tai jälkityöt aiheuttavat suuria kustannuksia. Suuntaporaus onkin varteenotettava vaihtoehto monessa linjarakennus kohteessa. 

Suuntaporaus on monikäyttöinen menetelmä. Käyttökohteina esimerkiksi vesijohto-, sähkö-, tele- tai viemäriverkon rakentaminen, joko kokonaan linjana tai teiden, rautateiden ja vesistöjen alitukset. Kaasu- tai kaukolämpöputken vetäminen tai lämmön talteenotto maaperästä. 

Nykyaikainen kalustomme mahdollistaa tehokkaan työskentelyn kaikissa kohteissa

Porauspituus määräytyy maalajin sekä asennettavan putken mukaan. Laaja kaivu- ja maansiirtokalustomme on myös käytettävissä isommissa poraus hankkeissa.  

Kaikki vaivattomasti yhdeltä tekijältä:

  • Suojaputket

  • Suojaputkien hitsaukset 

  • Kaivutyöt porauskohteissa

  • Kokonaisurakat 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous »